2020-07-09 09:37:46

Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto učitelja likovne kulture objavljenog dana 17. 6. 2020. godine

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
T  R  O  G  I  R

KLASA: 602-02/20-01-217
URBROJ: 2184-19--01-20-7

Trogir, 9. 7. 2020. god.

Na temelju odredbi članka 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Majstora Radovana Trogir donosi se

 

OBAVIJEST

o rezultatima Natječaja za radno mjesto učitelja likovne kulture objavljenog

dana 17. 6. 2020. godine

 

 

 

Za učitelja likovne kulture na neodređeno radno vrijeme izabrana je Magdalena Kudelik, mag. edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti

 

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene i vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka u roku od osam dana od dana objave obavijesti na mrežnoj stranici Škole uz prethodnu najavu.

 

 

 

                                                                                       RAVNATELJICA:

                                                                                       Zorana Brodarić, prof.


Osnovna škola Majstora Radovana Trogir