2017-02-14 14:52:50

Obavijest o rezultatima natječaja

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

T  R  O  G  I  R

 

KLASA: 602-02/17-01-45

URBROJ: 2184-19-01-17-3

 

Trogir, 13.02.2017.god.

 

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

 

Izvršen je izbor po natječaju objavljenom dana 01.02.2017. na stranicama HZZ i na stranicama OŠ Majstora Radovana  za radno mjesto učitelja povijesti na puno određeno vrijeme te su primljene  Martina Nevešćanin, prof. povijesti i pedagog za 13 sati tjedno i Danijela Uljević , prof. povijesti i dipl. arheolog za 27 sati tjedno.

Dokumenti koje su kandidati priložili uz prijavu Škola će vratiti poštom.

 

                                                                            RAVNATELJ:

                                                                            Vilko Stojan, prof.

 

 


Osnovna škola Majstora Radovana Trogir