2019-11-07 14:51:17

Poziv na testiranje kandidata

 

KLASA:112-01/19-02-521

URBROJ: 2184-19-01-19-5

 

Trogir, 7. studenoga 2019.

 

Kandidati koji su ispunili uvjete natječaja se pozivaju na pismenu procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto učitelja biologije i kemije, koje će se održati dana 14. studenoga 2019. od 9:00 do 10:00 sati u prostorijama škole.

Procjena će se izvršiti pisanim putem iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelatnost osnovnog obrazovanja.

 

Izvori za pripremu su:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17 i 68/18)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN112/10 i 82/19)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15 i 3/17)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14 i 81/15)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN47/17, 41/19 i 76/19).

Kandidatima će biti dostavljena pisana obavijest putem elektroničke pošte.

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva:

Zorana Brodarić, prof.


Osnovna škola Majstora Radovana Trogir