2020-01-17 13:58:00

Poziv na testiranje kandidata

KLASA:112-01/20-02-3

URBROJ: 2184-19-01-20-7

Trogir, 17. 1. 2020.

Kandidati koji su ispunili uvjete natječaja se pozivaju na pismenu procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto stručnog suradnika psihologa, koje će se održati dana 23. 1. 2020.  u 9:00 sati u prostorijama škole.

Procjena će se izvršiti pisanim putem iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelatnost osnovnog obrazovanja.

 

Izvori za pripremu su:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17 i 68/18)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15 i 3/17)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)

Kandidatima će biti dostavljena pisana obavijest putem elektroničke pošte.

 

 

Predsjednica Povjerenstva:

Zorana Brodarić, prof.

 


Osnovna škola Majstora Radovana Trogir