2020-02-10 16:12:00

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
T  R  O  G  I  R

KLASA: 602-02/20-01-3
URBROJ: 2184-19-01-20

Trogir, 10. 2. 2020. god.

 

Na temelju odredbi članka 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Majstora Radovana Trogir donosi se

 

OBAVIJEST

o rezultatima Natječaja za radna mjesta učitelja matematike i informatike, učitelja hrvatskog jezika, učitelja geografije i stručnog suradnika psihologa objavljenog

dana 3. 1. 2020. godine

 

 

-          Za učitelja matematike i informatike na određeno nepuno radno vrijeme izabrana je  Eliza Rožić Biljak, učiteljica razredne nastave,

-          za učitelja hrvatskog jezika na određeno radno vrijeme izabrana je Daniela Radan, mag. edukacije hrvatskog jezika i mag. pedagogije,

-          za učitelja geografije na određeno nepuno radno vrijeme izabrana je  Anđela Gašić, mag. edukacije geografije,

-          za stručnog suradnika psihologa na neodređeno radno vrijeme izabrana je Andrea Čarija, mag . psihologije

 

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene i vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka u roku od osam dana od dana objave obavijesti na mrežnoj stranici Škole uz prethodnu najavu.

 

                                                                                               RAVNATELJICA:

                                                                                               Zorana Brodarić, prof.

 


Osnovna škola Majstora Radovana Trogir