preskoči na sadržaj

Osnovna škola Majstora Radovana Trogir

Login
Logo škole

Virtualne učionice

Školsko zvono

Centri izvrsnosti

Sigurni internet

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj
Autor: Virgil Jureškin, 20. 9. 2016.

Na temelju članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14 ) te članka 8. Pravilnika o radu  Osnovna škola Majstora Radovana Trogir, ulica dr. Franje Tuđmana 12 raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnih mjesta

 

1.Učitelj matematike (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice na posao

2.Voditelj računovodstva (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme 


UVJETI ZA UČITELJA MATEMATIKE: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

UVJETI ZA VODITELJA RAČUNOVODSTVA: završen diplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije – računovodstveni smjer za sve navedene struke, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke – računovodstveni smjer, stečena prema ranijim propisima i najmanje jedna godina radnog iskustva na računovodstveno financijskim poslovima

Uz prijavu na natječaj dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu,  domovnicu, uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu: Osnovna škola Majstora Radovana, 21220 Trogir, Ulica dr.Franje Tuđmana 12.

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove  20.09. 2016. godine.

 Rok za prijavu  kandidata od 20.09.2016. do 28.09 2016. godine.

 

 

Klasa: 112-01/16-02-429

Urbroj: 2184-19-01-16-2

             

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju