preskoči na sadržaj

Osnovna škola Majstora Radovana Trogir

Login
Logo škole

Virtualne učionice

Školsko zvono

Centri izvrsnosti

Sigurni internet

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj
Autor: Virgil Jureškin, 23. 5. 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14., 7/17. ) te članka 8. Pravilnika o radu  Osnovna škola Majstora Radovana Trogir, ulica dr. Franje Tuđmana 12,  raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radna mjesta

 

1.Učitelj engleskog jezika  (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od 26 sati tjedno do isteka mandata ravnateljici

2.Psiholog (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.


Uz prijavu na natječaj dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od šest mjeseci od dana raspisivanja natječaja).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu: Osnovna škola Majstora Radovana, 21220 Trogir, Ulica dr. Franje Tuđmana 12.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 23. 5. 2017.

 

 Rok za prijavu  kandidata od 24. 5. 2017. do 31. 5. 2017. godine.

 

Klasa: 112-01/17-02-233

Urbroj: 2184-19-01-17-2

Trogir, 23. 5. 2017.

                         

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju